För vuxna

Rädda Planeten är en del av Dagens ETC:s klimat- och miljöbevakning. Sajten är riktad direkt till de som ska leva med konsekvenserna av vuxenvärldens agerande: barnen.

Målgruppen är barn mellan 8 och 12 år. Tanken är att de också ska kunna vara delaktiga både som tipsare, intervjuade och juniorreportrar.

Projektet har fått innovations- och utvecklingsstöd från Mediestödsnämnden. Dessutom har crowdfundare donerat för att projektet ska kunna förverkligas.

Om du som förälder, lärare eller journalist har några frågor går det bra att kontakta oss:

Aleksandra Pogorzelska, reporter: aleksandra.pogorzelska@etc.se

Signe Lidén, redaktionschef på Dagens ETC: signe.liden@etc.se