Om Rädda Planeten

Rädda Planeten är en journalistisk sajt för och med barn. Här kan du läsa artiklar och se videoreportage om klimat och miljö. 

Här får du tips om vad du själv kan göra, men också hur vi kan jobba i grupp för att tillsammans ställa om samhället. Här hittar du också korta klimatnyheter som hjälper dig att komma in i de vuxnas klimatdiskussioner. 

Allt material är gratis att ta del av. Satsningen är till stor del finansierad av ETC-tidningarnas läsare. 

Varje tisdag hittar du en del av sajtens texter i Dagens ETC. På så sätt hoppas vi kunna bidra till att barn och vuxna hittar sätt att prata om klimat och miljö. 

Som barn kan du inte påverka samhället på samma sätt som vuxna men du har lika stor rätt att få din röst hörd.

Vi som gör Rädda Planeten hoppas att du ska känna att sajten är både en mikrofon och megafon som alltid står på din sida.

Aleksandra Pogorzelska, reporter på Rädda Planeten

Vi vill veta vad du tycker! 

Vad undrar du om klimatet och miljön?

Har du gjort något som du tycker att andra ska höra om? 

Vill du vara med i vår testpanel? Eller bli vår juniorreporter?

Skriv till hej@raddaplaneten.nu