”Ny” groda lånar namn från Greta Thunberg

På en expedition i de tropiska regnskogarna i Panama, på gränsen mellan Central- och Latinamerika, har forskare hittat en groda som människor tidigare inte visste fanns.

Den nyfunna sortens groda bor på ett högt berg. Därför har platsen länge varit svår för människor och många djur att nå. Det har också gjort att den har blivit hem för många unika arter (det vill säga olika slags djur och växter). 

Men tyvärr är det en plats som nu lever under hot. Under de senaste åren har stora delar av regnskogen där grodan bor försvunnit. Människor hugger ned träden som växer där för att göra betesmarker för kor. Unika djur och ovanlig natur riskerar att försvinna. Redan tidigare var det brist på parkvakter som jobbade med att skydda regnskogen från skövling*, men under pandemin har situationen blivit värre.

Miljöorganisationen Rainforest Trust fick rätt att hitta på ett namn till grodan. Men istället för att göra det själva höll de en auktion där den som bjöd mest pengar fick rätt att döpa grodan Slutligen uppkallades den efter klimataktivisten Greta Thunberg. Den får nu heta Pristimantis gretathunbergae! 

Med ett sådant namn kanske fler människor uppmärksammar det som händer på Panamas berg. Då blir det lättare att stoppa skövlingen av regnskogen. Forskare vill också att grodan hamnar på en lista för djur som riskerar att försvinna, eller utrotas som det också heter.

– Greta Thunberg påminner mer än någon annan om att framtiden för varje art på jorden beror på vad vi gör just nu för att stoppa klimatkrisen, säger chefen för Rainforest Trust, James Deutsch.

Om Pristimantis gretathunbergae

  • Har extra stort huvud, svarta ögon och ljus överläpp. 
  • Kroppen är tre till fyra centimeter lång och skiftar i rött, vitt, gräddgult och orange. 
  • Större delen av sitt liv sitter grodan på bladen till bromeliader, en sorts ananasväxter. Där sover den, parar sig och lägger ägg.

Vad betyder orden?

Skövling – att träd i regnskogen huggs ner. Det minskar skogens förmåga att ta bort klimatskadlig koldioxid ur luften och istället skapa syre, som vi alla behöver för att andas. När skogen skövlas försvinner också vissa djurarter som bara finns där.