”Våra unga vill bidra till ett hållbart samhälle”

Laura Sanchez är miljö- och klimatsamordnare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, som är en del av Stockholms stad. Nyligen lät stadsdelen 45 unga sommarjobba med att ta fram idéer till stadsdelens fortsatta arbete med miljö och klimat.

Laura Sanchez är miljö- och klimatsamordnare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, som är en del av Stockholms stad. Nyligen lät stadsdelen 45 unga sommarjobba med att ta fram idéer till stadsdelens fortsatta arbete med miljö och klimat.

Laura Sanchez
Laura Sanchez jobbar med miljö och klimat på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Foto: Adam Sundman

Vad händer nu med idéerna? Kommer de att bli verklighet?

– Det är vår förhoppning. Vi vill inte slösa bort de värdefulla idéer som vi har fått tack vare det här arbetet. Nu håller vi på att gå igenom idéerna som ungdomarna har lämnat in och en del av dem verkar vara genomförbara. Längst har vi kommit med idéen om ett ungdomsforum där unga kan lämna in förslag till klimatlösningar och få hjälp att genomföra dem. 

Vad har ni hoppats uppnå med det här ferieprojektet?

– Stockholm ska bli fossilfritt till år 2040 och stadens egna verksamheter ska bli fossilfria till 2030. Nu jobbar vi som stadsdel med att bryta ned målen i aktiviteter som är genomförbara för oss. Men det är en utmaning att nå ut med hållbarhetsperspektivet till alla i en stadsdel som Rinkeby och Kista. Här finns det många språk och kulturer och många personer i olika åldrar. Vi behöver nytänkande i hur vi kan nå ut och det har vi fått genom feriejobbarna. 

Varför har ni valt att satsa på unga? Har de större klimatavtryck än andra?

– Nej, unga belastar inte klimatet mer än någon annan. Vi har haft flera mål med projektet. Det handlar om allt från att erbjuda unga en meningsfull sysselsättning och arbeta förebyggande mot kriminalitet till att höja deras kunskap om klimat och miljö. Kunskap är en förutsättning att kunna agera i frågan. Våra unga vill och kan bidra till ett hållbart samhälle och den drivkraften behöver vi använda. Då är det viktigt att engagera dem i diskussionen och visa dem att det går att påverka. 

– Jag är otroligt imponerad av hur mycket de har lärt sig. Det syns på förslagen som bygger på kunskap och förståelse för de utmaningar som finns med klimat och miljö.