Bild på lärare som hjälper elev i klassrum.

Behöver svenska lärare klimatutbildas?

Skolan är den viktigaste källan till information om klimatet för unga. Men åsikterna går isär om hur lärarna bäst ska få möjligheter att undervisa om klimatfrågor.

Som barn har du rätt att få lära dig om klimatet. Men hur ser det ut i den svenska skolan? Får alla elever lära sig om klimatet på lika villkor? Kan lärare tillräckligt om klimatfrågan?

Karin Bårman och Mats Hansson jobbar på Skolverket. De tar fram material som skolor kan använda för att utveckla undervisningen inom lärande för hållbar utveckling. 

– Alla lärare har ett ansvar att jobba med hållbar utveckling, säger Karin Bårman.

– Det står tydligt i läroplanen, säga Mats Hansson.

Samtidigt ser Karin Bårman och Mats Hansson att lärare står inför många utmaningar. Miljö och klimat är stora frågor som det är bra att arbeta med i flera ämnen samtidigt. Lärare behöver planera sina lektioner tillsammans så att undervisningen ger en helhetsbild. Rektorer spelar en viktig roll för att det blir ett arbete för hela skolan, och inte bara de lärare som själva brinner för klimatfrågor.

”Alla lärare har ett ansvar att jobba med hållbar utveckling”

Karin Bärman

Karin Bårman lyfter också fram vikten av att skolor inte bara lär ut hur klimatet förändras.

– Eleverna behöver också få öva sig i att kunna göra sin röst hörd och påverka.

Skolan i praktiken

Så här ser målen för undervisningen alltså ut – men hur skolorna i själva verket lever upp till förväntningarna är oklart.

Skolinspektionen är den myndighet som granskar skolorna. Den har sett tecken på brister i hur skolorna organiserar undervisningen i lärande för hållbar utveckling. Den konstaterar också att skolorna inte alltid lyckas fånga upp elevernas intressen och engagemang i frågorna. Därför har Skolinspektionen påbörjat en granskning, men på grund av coronapandemin har den satts på paus.

Ungas oro

Behöver då svenska lärare klimatutbildas? Det tycker Frida Berry Eklund, som jobbar på Våra barns klimat. Det är en miljöorganisation för föräldrar som fått nog av att politikerna gör för lite i klimatfrågan. Våra barns klimat driver bland annat en kampanj för att ”klimatlyfta” skolan. De vill alltså att lärarna själva tar plats i skolbänken. Där ska de få lära sig fakta om klimat och miljö, men också klimatpsykologi och hur unga kan agera tillsammans med andra för att lösa olika problem i samhället.

– Idag saknar skolor kunskap och konkreta verktyg för att hantera de känslor hos unga som kan uppkomma i samband med klimatundervisningen. Det kan bland annat handla om oro, rädsla och hopplöshet, säger Frida Berry Eklund, och fortsätter: 

–  Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever. 

Våra barns klimat hoppas att elever ska gå samman på sina skolor och driva på för att deras lärare genomgår ett klimatlyft. 

Lärarnas arbetsvillkor

Vad tycker då lärarna själva? I Sverige finns det två stora fackförbund för lärare: Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. 

Pontus Bäckström är utredningschef på Lärarnas riksförbund. Han säger att det är berömvärt att vilja höja elevernas kunskaper om klimatet. Men det är bättre att i så fall förbättra lärarutbildningen, anser han.

– Framförallt gäller det att skapa vettiga arbetsvillkor för lärare så att fler duktiga ungdomar söker sig till lärarutbildningarna. Det blir särskilt tydligt när det kommer till klimatfrågan; alldeles för få vill bli lärare i naturvetenskapliga ämnen, säger Pontus Bäckström. 

Lärarförbundets utredare Veronica Persson lyfter fram att lärare redan idag har mycket att göra. Därför är det en dålig idé att någon utifrån kommer och säger vad lärare ska lägga tid på, det borde de få bestämma själva.

– Vi ser dock att det finns ett intresse från lärares håll för att fördjupa sig inom hållbarhetsfrågor, säger Veronica Persson.

Tid att diskutera

Men kanske kan ett klimatlyft vara just det som hjälper lärare att hitta tid för hållbarhetsfrågor. Så var det i alla fall för Maria Andersson, biträdande rektor på Assaredsskolan i Göteborg. Nyligen deltog hon i en klimat- och miljöutbildning för lärare i Västra Götaland. 

Maria Andersson säger att klimatlyftet gav henne och andra lärare tid att prata om hur de kan samarbeta. 

– Många är intresserade av klimatfrågan men tidigare jobbade vi var för sig. Nu fick vi ett forum som gör det mycket lättare att samarbeta. Arbetet var till en början väldigt spretigt, för vi vill så mycket. Nu har vi delmål som gör att vi jobbar med några saker i taget. Fler lärare vill också vara med i vårt arbete, säger Maria Andersson.

Albin Sjökvist, 12 år, Brunskog i Värmland

Vad får du lära dig i skolan? 

I vår skola så får vi lära oss om vad som händer med klimatet, men inte vad vi kan göra åt det, det tycker jag är dåligt! Vi har jobbat med de globala målen och pratat lite om de mål som handlar om klimatförändringarna, men bara lite. Jag tycker att de som bestämmer i världen måste ta klimatfrågorna på allvar! 

Vad vill du lära dig mer om? 

Jag skulle vilja lära mig om vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan och hur man kan hjälpa andra att minska sina koldioxidutsläpp. Jag skulle också vilja att alla ska få lära sig mer om det som håller på att hända med vår planet. Att man måste ta fakta på allvar eftersom jag vet att det finns många som förnekar klimatförändringarna.

Noelia Johansson, 9 år, Skara

Vad får du lära dig i skolan om miljön och klimatet?

Jag får lära mig om djur och om rymden.   

Vad vill du lära dig mer om? 

Om naturen och vattnet. Jag vill lära mig om el och om blommor.

Nora Höglund, 9 år, Stockholm

Vad får du lära dig i skolan om miljön och klimatet?

Vi måste liksom beställa mindre mat från andra länder för maten transporteras med bilar eller flyg och de är dåliga för miljön. Vi behöver fler växter. Vi hugger ner för många träd och måste plantera fler växter. Vi ger ju växterna koldioxid och de ger oss syre. 

Vad vill du lära dig mer om? 

Jag skulle vilja att vi hade ett speciellt ämne om miljön så man kan prata djupare om det. Typ klimatförändringarna och växthuseffekten.