Moa delar ut pris till ”årets trädgårdskryp”

Moa Pettersson är expert på insekter och jobbar med något som heter Rikare trädgård.

Nu har de bestämt vilket som blir årets trädgårdskryp.


När ni nu delar ut priset för första gången går det till gräsgröna guldbaggen. Varför?

– Dels ville vi ha en insekt som är spridd över landet, dels valde vi en som vi tror kan öppna folks ögon för andra av trädgårdens invånare.

Porträtt på Moa Pettersson som står i skogen med en kikare i handen.
Moa Pettersson är expert på insekter.

Vad tycker du att vi som inte är experter ska känna till om insekter?

– Förutom att de har ett värde i sig själva vill vi också uppmärksamma dem som nyttodjur, både som larver och som vuxna skalbaggar. Larverna gör samma jobb som daggmasken, äter organiskt material och gör det till jord, medan vuxna skalbaggar är pollinatörer.

– Visserligen är de i första hand ute efter att äta pollen, men är man så klumpig som en skalbagge så kommer man alltid att bära med sig pollen från en blomma till en annan.

Hur mår de små liven idag och vad skulle de behöva från oss?

– De mår väl sådär. De som gillar samma grödor som vi gillar att odla, har visser­ligen mycket mat, men dem bekämpar vi ju samtidigt effektivt med kemiska medel.

– Det bästa vi kan ge dem är variation. Vi har skapat så likartade landskap, även i det lilla, i våra egna trädgårdar, där vi oftast ser stora gräsmattor. Så ge dem mer grönt och så mycket variation som möjligt. Varje växt har ett antal insekter knutna till sig, så om vi ökar antalet växter ökar vi också antalet insekter.