Varför överlevde krokodilerna asteroiden som dödade dinosaurierna?

Nu startar vi barnens egna frågelåda, Fråga Rädda Planeten!

Varför tar vi inte bara ta alla sopor och slänger ned dem i en brinnande vulkan? Varför ramlar inte myror ned när de går upp och ned på möbler eller ett tak? Hur bajsar maneter? Vad är energi, så att ett barn förstår? 

Ju mer du lär dig om miljön och klimatet, desto fler frågor dyker sannolikt upp. Nu kan du skicka in dem till Rädda Planeten! Vi ber forskare fundera och svara. Så ta chansen att få ett frågetecken uträtat genom att mejla din fråga till hej@raddaplaneten.se eller sms:a den till 073-692 8215. 

Vår första fråga publicerar vi i samarbete med The Conversation, en internationell sajt för forskare. 

Vi ser fram emot era frågor!
___________________________


Hur gjorde krokodilerna för att överleva asteroiden som dödade dinosaurierna? 

Éamonn, 5 år, Australien

Forskaren svarar:

Hej Éamonn! 

Detta är en väldigt bra fråga, och en som många forskare har funderat på.

Det finns två huvudorsaker. För det första kan krokodiler leva väldigt länge utan mat. För det andra bodde de på platser som drabbades mindre hårt när asteroiden träffade jorden.

För cirka 66 miljoner år sedan var det dinosaurier som var herrar här på jorden. Men sedan slog en stor asteroid, mer än 9 kilometer bred, ned i det grunda havet nära det som idag är Mexiko.

Det orsakade en enorm smäll som ledde till globala jordbävningar, flodvågor, skogsbränder och till och med giftigt regn.

Platsen som asteroiden träffade var en av de sämsta som går att tänka sig, för den var full av stenar som lätt kunde ”explodera” (eller mer exakt, förångas). Enorma mängder damm reste sig mot himlen och täckte solen i många månader. Jorden gick in i en lång, mörk och iskall vinter.

Utan solljus dog de gröna växterna, och sedan dog de djur som lever av växter. Då dog också köttätarna.

Forskare tror att tre fjärdedelar av alla olika sorters djur (med ett finare ord kallas det ”arter”) på jorden utplånades – inklusive de flesta dinosaurier.

Men några lyckades överleva, av en rad olika anledningar.

En typ av dinosaurier klarade sig för de kunde flyga. De tog sig till andra delar av jorden som drabbades mindre hårt av smällen och där de hittade mat. Deras fjädrar skyddade dem från kylan, och deras näbbar gjorde att de kunde gräva fram frön som låg begravda i marken.

Otroligt nog lever de på ett sätt vidare med ​​idag, fast i en annan form. Vi kallar dem fåglar!

Krokodiler hade andra knep för att överleva

Krokodiler är en annan grupp djur som överlevde asteroiden. Visserligen kan de inte flyga, de har inga fjädrar och äter inte frön! Men de har andra tricks som hjälpte dem att överleva.

För det första använder krokodilkroppar väldigt lite energi. De vilar mycket, andas sakta och deras hjärtan slår väldigt långsamt. Därför kan de hålla andan under vatten i mer än en timme.

Det betyder också att de kan klara sig utan mat i månader, ibland i mer än ett år. Det här var till stor hjälp när deras mat (det vill säga andra djur) blev svår att hitta när asteroiden träffade jorden.

Dinosaurier, å andra sidan, var ganska livliga av sig, vilket gjorde att de behövde mer energi. Det gäller särskilt köttätare som velociraptorn. Utan mat dog de snabbt ut.

Krokodiler levde också på platser där det inte gjorde någon stor skillnad att gröna växter försvann. I en skog eller på gräsmarker (där många dinosaurier levde) så dog alla djur om växter dog.

Men krokodiler bor mestadels vid floder, sjöar och kuster. Djuren som lever på de här platserna behöver inte så mycket grönska. Det räcker med att döda växter och djur åker ned i vattnet när det blåser och regnar, så äts de upp av små varelser, som sedan hamnar i magen på större varelser – som krokodiler.

Så till skillnad från dinosaurier som levde på land slapp krokodilerna svälta när växter dog.

Våra förfäder överlevde också

Det här förklarar också varför våra egna förfäder också överlevde asteroidnedslaget. Alltså de små däggdjur som levde i slutet av dinosauriernas tidsålder, och som så småningom gav upphov till alla de olika sorters däggdjur som finns i dag (inklusive människor).

De var små råttliknande saker som susade omkring i döda lövhögar på marken och åt insekter och maskar. Inte heller de var beroende av levande gröna växter. De kunde också äta döda löv och bark som föll ned från träden, eller blåste in från olika håll.

Så precis som krokodilerna överlevde våra små förfäder asteroiden för att de inte var beroende av levande växter. Och tack vare det finns du och jag till idag!

Mike Lee, professor i evolutionär biologi, Flinders universitet, Australien

Artikeln är tidigare publicerad i The Conversation

Översättning: Aleksandra Pogorzelska